جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شبکه موج تا ماده

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مجموع مقالات بیورزونانس | درمانی

درمان یائسگی با PEMF
مقالات بیورزونانس

برای دریافت مقاله نتایج درمانی قابل توجه در درمان بیماری‌های التهابی مزمن روده‌ای با کمک بیورزونانس بیکام روی دانلود کلیک نمایید .

مقالات بیورزونانس 1

برای دریافت مقاله تاثیرات درمان بیورزونانس بر سیستم آنتی­اکسیدانی لنفوسیت­های مبتلایان به آرتریت روماتوئید­ روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 2

برای دانلود مقاله تاثیرات ضد میکروبی آب فعال شده با اطلاعات آمفوتریسین B علیه Candida albicans روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 3

برای دانلود مقاله درمان کاردیومیوپاتی اتساع یافته با بیورزونانس بیکام روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 4

برای دانلود مقاله بهبودی قابلیت تحرک مهره‌های گردنی با درمان بیوفیزیکی روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 5

برای دانلود درمان بیماری‌های مهم عصبی کودکان شامل دو بیمار مبتلا به فلج مغزی (CP) روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 6

برای دانلود مقاله درمان بیورزونانس آرتریت روماتوئید و پروتئین‌های گرماشوک روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 7

برای دانلود مقاله نتایج بالینی استفاده از دستگاه بیورزونانس برای درمان بیماری­های آلرژیک روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 8

برای دریافت مقاله میزان اثربخشی متد بیورزونانس در ترک سیگار روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 9

برای دانلود مقاله رویکرد بیوفیزیکی جهت درمان درد بخش پایینی کمر: یک گزارش پایلوت روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 10

برای دانلود مقاله درمان موثر بیماری‌های پوستی بویژه نورودرماتیت و پسوریازیس روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله مقدمه‌ای بر تاثیر تکنولوژی بیورزونانس بر ژنتیک و اپی‌ژنتیک روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 12

برای دانلود مقاله بکارگیری یک رویکرد بیوفیزیکی برای درمان عفونت‌های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی زنانه روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 13

برای دانلود مقاله درمان یبوست و اسهال مزمن با استفاده از میدان‌های الکترومغناطیسی دارای فرکانس و شدت پایین روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 14

برای دانلود مقاله اثربخشی ریزامواج بیورزونانس و رسانش پوستی مواد فعال در بهبودی لیپیدما و لنفودمای اندام‌های پایین‌‌تنه: یک مطالعه پایلوت روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 16

برای دانلود مقاله سندروم یائسگی – درمان موفق با متد بیورزونانس روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 17

برای دانلود مقاله Trichomonas Vaginalis Entamoeba Histolytica رو دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 18

برای دانلود مقاله تاثیر میدان الکترومغناطیسی پالسی بر بهبود هایپر پلازی خوش خیم پروستات کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مطالعه گذشته‌نگر درباره تاثیرات درمانی بیورزونانس MORA برای بیماران مقاوم به درمان مبتلا به آلرژی‌ها، دردها و بیماری‌های عفونی روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 20

برای دانلود مقاله پاسخ سیستینوزیس (انباشت سیستین) به فرکانس‌درمانی (درمان بیورزونانس): یک مطالعه موردی روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله استفاده امواج میلی‌متری به عنوان ابزاری بالقوه برای درمان پلی‌نورپاتی حسی‌ـ‌حرکتی ناشی از دیابت (DSP) کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 21

برای دانلود مقاله بازدارندگی رشد تروفوزوئیت توسط آب حاوی اطلاعات مترونیدازول روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تنظیم سیستم ایمنی با کمک موج میلی‌متری و داروها –کاربرد در ایمونوتراپی سرطان کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله بررسی قند خون با استفاده از بازتابش موج میلی‌ متری روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله میزان اثربخشی الکتروتراپی با فرکانس پایین و شدت کم در درمان اِدِم لنفاوی مرتبط با سرطان پستان: یک کارآزمایی تصادفی و متقاطع کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس 22

برای دانلود مقاله میزان اثربخشی همیوپاتی و درمان متداول در بهبود عفونت حاد گوش میانی (AOM) روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله میزان اثر بخشی رويکرد بيوفيزيکی برای مديريت مراحل اوليه بيماری کليوی مزمن روی دانلود کلیک نمایید.

مجموع مقالات بیورزونانس | تشخیصی

درمان یائسگی با PEMF

برای دریافت تمامی مقالات تشخیصی با متد بیورزونانس روی دانلود کلیک نمایید

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله پتانسيلهای متد NLS در تشخيص سرطانهای معده و روده روی دانلود کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله پتانسيلهاي جديد متد NLS در تشخيص نئوپلاسم روده بزرگ روی دانلود کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله روش NLS در تشخيص آسيبهای عروقی روی دانلود کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص آبسه های ريوی با NLS روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص تغييرات تحليل رونده در ستون فقرات با NLS روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص NLS بيماری‌های ریه بینابینی (DILD) روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص بيماری پروستات با NLS روی دانلود کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص ميزان تاثيرپذيری گره‌های لنفاوی موضعی در سرطان پستان با استفاده از NLS کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله ارزيابی شرايط مفصل زانو دارای بدشكلی‌های ناشی از استئوآرتريت با كمک NLS روی دانلود کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله پتانسيل‌های NLS در ارزيابی پيش از جراحی ميزان تهاجم درون جداری سرطان معده کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله پتانسيل‌های NLS اسكوپی در تشخيص تومور آدرنال روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص نمونه‌های نادر بيماريهای غده پستانی با استفاده از NLS روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص توكسوپلاسموز (بررسی سرم، CT ،MRT و NLS) روی دانلود کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص غيرخطی آسيب غده تيروئيد روی دانلود کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله تشخيص غيرخطی كامپيوتری و مشكلات آسيبزای بخش كبدی-پانكراسی-دوازدهه‌ای کلیک کنید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله MECT و NLS در تشخيص ميوكارديت کم تا متوسط روی دانلود کلیک نمایید.

مقالات بیورزونانس

برای دانلود مقاله اهميت روش NLS در تشخيص بيماريهای توموری روده بزرگ روی دانلود کلیک نمایید.

فهرست

دستگاه بیوفیلیا لوتوس که از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های بیورزونانسی هستند، قادر به اسکن ارگان های مختلف بدن، تشخیص و درمان بیماری ها می باشند.

دستگاه پیشرفته لوتوس NLS به عنوان جدیدترین دستگاه بیورزونانسی قادر به آنالیز فرکانس و ارتعاشات اندام های مختلف در حد سلول و حتی کروموزوم ها می باشد .

درخواست مشاوره آنی

فرم مشاوره هوشمند ما با قابلیت تعیین زمان و نوع تماس میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب به شما کمک کند، پس از تکمیل فرم توسط شما ، کارشناس مربوطه ، در زمان تعیین شده و از راه ارتباطی انتخاب شده با شما تماس خواهد گرفت.

مشاوره هوشمند

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام و نام خانوادگی
روش ارتباطی
شماره تماس
تاریخ تماس
YYYY slash MM slash DD
ساعت تماس(ضروری)
ساعت تماس
:
موضوع درخواست مشاوره

× سوالی دارید؟