جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شبکه موج تا ماده

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
مفهوم طب سوزنی الکتریکی طبق روش وول (EAV)

مفهوم طب سوزنی الکتریکی

درمان یائسگی با PEMF

مفهوم طب سوزنی الکتریکی طبق روش وول (EAV)

درمان یائسگی با PEMF

غربالگری الکترودرمال

 راینهولد وول، پزشک و متخصص طب سوزنی آلمانی، در اواخر دهه  1940 مطالعه‌ای را در مورد تأثیرات الکتریسیته بر فیزیولوژی انسان آغاز کرد. وول در مطالعات خود از تکنیکی به نام ” اهم سنج” استفاده کرد. یک اهم متر مقاومت الکتریکی (R) را اندازه‌گیری می‌کند و قادر به اندازه گیری رسانایی (G) نیز می‌باشد، زیرا این دو این مقادیر عکس یکدیگر هستند. به طوری که G=1/R.

 

طب سوزنی

وول با اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی نقاط بدن انسان دریافت که مقاومت الکتریکی نسبتاً بالایی در بدن وجود دارد. او همچنین دریافت که برخی از نقاط تشریحی خاص، نسبت به جریان الکتریکی بسیار رسانا هستند. مشاهدات او حاکی از این واقعیت بود که این نقاط با نقاط طب سنتی چینی (TCM) مطابقت دارد.

وول و فریتز ورنر، تجهیزاتی را ایجاد کردند که امکان اندازه‌گیری و ثبت پتانسیل رسانایی الکتریکی نقاط طب سوزنی روی پوست را فراهم می‌کرد. او این دستگاه را “Diatherapunktteur” نامید. این مسیر باعث توسعه تکنیکی به نام اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی (ECM) شد. اساس این تکنیک تشخیصی مریدین‌های نقاط طب سنتی چینی و همچنین نقاط طب سوزنی بود، که به عنوان طب سوزنی الکتریکی طبق روش وول (EAV)، غربالگری الکترودرمال (EDS)، یا ارزیابی استرس مریدین (MSA) شناخته شد.

ارزیابی استرس مریدین (MSA)

درمان یائسگی با PEMF

مریدین‌های انرژی و نقاط این مریدین‌ها برای بیش از 3000 سال پیش توسط طب سوزنی با جزئیات بسیار گزارش شده است. با توجه به طب سنتی چینی (TCM) در هر سیستم بیولوژیکی بین این کانال‌های انرژی و نقاط اندازه گیری  (MPs) در پوست، ارتباط وجود دارد. اصطلاح مردین‌ها شامل خطوطی می‌شود که نقاط اندازه گیری روی آن‌ها قرار دارند و اندام‌ها یا سیستم‌های داخلی که به این نقاط مرتبط هستند.  دوازده مردین اصلی و هشت مردین‌ فرعی وجود دارد.

یک نقطه اندازه گیری کنترل (CMP) برای هر یک از این بیست مردین‌ وجود دارد که مربوط به هر نیمه از ناحیه تشریحی مربوط می‌شود. این نقاط بر روی انگشتان دست و پا ترسیم شده است، علاوه بر این، بیش از 2000 نقاط اندازه گیری دیگر وجود دارد که تقریباً با هر بخش از هر سیستم بیولوژیکی اصلی که تا به امروز شناخته شده است مطابقت دارد.

 فرآیندهای فعال که شامل فرآیندهای الکتریکی و مغناطیسی، تنظیم ارتعاش و انتشار بیوفوتون است، برای همه فرآیندهای زندگی ضروری هستند. انرژی زیستی که از طریق سیستم مریدین ها جریان دارد، حامل اطلاعات بیولوژیکی است و برای فرایند خودتنظیمی زیستی حیاتی است. انرژی زیستی در طب سنتی چینی تحت عنوان چی (Chee) نامیده می‌شود. این سیستم فعال، مکانیسم اصلی کنترل هومئوستاتیک هر عملکرد طبیعی در بدن است.

تمام عملکردهای بدن انسان به طور فعال از طریق مردین‌ها‌ به هم مرتبط می‌شوند. اندام‌ها و عملکرد‌ آن‌ها تحت تأثیر یک سیستم مردین‌ و انشعابات مختلف آن قرار دارند. عدم تعادل در سیستم انرژی اندام آسیب دیده منجر به ایجاد بیماری می‌شود. عدم تعادل در سیستم مریدین، بر یک یا چند اندامی که در امتداد مریدین وجود دارد تأثیر می‌گذارد. زمانی که مکانیسم‌های جبرانی فیزیولوژیکی ناکافی هستند، این عدم تعادل به صورت علائم و نشانه‌هایی در جایی در طول زنجیره علت ظاهر می‌شود.

در حالی که منشا پیدایش سیستم مردین‌ها بسیار قدیمی می‌باشد، اما درک علمی آن زمانی حاصل شد که ناکاتانی خواص رسانایی الکتریکی مردین‌ها را کشف کرد. در سال 1951 دکتر یوشیو ناکاتانی تحقیقات و نظریه خود را در مورد طب سوزنی ریودوراکو ارائه کرد. ناکاتانی دریافت که تعدادی از نقاط با مقاومت الکتریکی پایین (یا رسانایی الکتریکی بالا) به صورت طولی از بالا تا پایین بدن وجود دارند. این نقاط کاملاً با مریدن‌های طب سوزنی مطابقت دارند.

ناکاتانی نام این خطوط (یا مردین‌ها) را «ریودوراکو» (ریو = خوب – دو = (از نظرالکتریکی) رسانا – راکو = خط) گذاشته است. او خطوط را بسته به اینکه در دست یا پا قرار داشته باشند، با نام “H” یا “F” نامگذاری کرده است. بنابراین H1-H6  شش ریودوراکوی بازویی هستند که در دست شروع یا به پایان می‌رسند و F1-F6  شش ریودوراکوی پا هستند که در پا شروع یا به پایان می‌رسند.

اغلب، این نام‌ها به جای نام‌های کلاسیک مریدین‌های چینی استفاده می‌شوند. بنابراین، H1 مریدین‌ ریه‌ها، H2 مریدین پریکارد و غیره است. مریدین‌ دست‌ها و پاها در نقاطی از مچ دست و مچ پا اندازه گیری شد. این نقاط معمولاً در طب سوزنی سنتی چینی به عنوان “نقاط منبع” یا “نقاط یوان” شناخته می‌شوند. امروزه این نقاط به افتخار دکتر ناکاتانی به عنوان “نقاط ناکاتانی” نیز شناخته می‌شوند. این نقاط فعال‌ترین نقاط در مریدین‌ها هستند و 4-6 برابر فعالیت بیشتری نسبت به سایر دارند. نقاط منبع بیشتر مربوط به اندام‌های داخلی و به حالت کلی انرژی مردین‌ها مرتبط است. بنابراین، این نقاط در اندازه‌گیری سطوح انرژی مریدین‌ها، یا انرژی چی بسیار موثر هستند.

ناکاتانی فرایند تشخیص و درمان را بهبود بخشید و آن را توسعه داد. تشخیص با یک ابزار الکتریکی که هدایت الکتریکی پوست را اندازه‌گیری می‌کند، انجام شد. با اندازه‌گیری میزان رسانا بودن هر مردین، مازاد یا کمبود انرژی را در این نقاط می‌توان شناسایی کرد. درمان در روش او شامل تحریک نقاط خاص طب سوزنی برای تقویت کردن یک مردین با انرژی ناکافی و یا آرام کردن یک مریدین تحریک شده بود.

باید توجه داشت که طب سوزنی الکتریکی طبق روش وول با تکنیک‌های تصویربرداری تشخیصی پزشکی معمولی مانند رادیوگرافی، توموگرافی کامپیوتری یا تصویربرداری تشدید مغناطیسی متفاوت است. تصویر به دست آمده با استفاده از روش طب سوزنی الکتریکی طبق روش وول، تصویری از آناتومی فیزیکی بدن نیست، بلکه تصویری از آناتومی انرژی زیستی است که قدرت یا ضعف نسبی انرژی الکترومغناطیسی بدن در هر مردین را نشان می‌دهد که بیشترین تاثیر را در عدم تعادل سیستم مردین‌ها دارد.

این واقعیت به طور گسترده پذیرفته شده است که قبل از تظاهرات مورفولوژیکی یک فرآیند بیماری، یک مرحله پیش بالینی وجود دارد که در این مرحله اگر سیستم فیزیولوژیکی نتواند تعادل را برقرار کند، علائم بالینی آشکار می‌شود. طب ارتدکس با تمام روش‌هایی که استفاده می‌کند، از جمله با تشخیص افتراقی، یافته‌های بالینی، تکنیک‌های تشخیصی، مداخلات دارویی و جراحی، سعی در کمک کردن به بیماران را دارد. اگر نتایج ناخوشایند این تلاش‌های شناخته شده و مستند را در نظر نگیریم، به نظر می‌رسد که طب ارتدکس به خوبی کار می‌کند .

پزشکی انرژی زیستی، با استفاده از طب سوزنی الکتریکی طبق روش وول، به دنبال تشخیص و ردیابی اختلالات فعال و تنظیمی است که قبل و یا همراه با تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در سیر بیماری ایجاد می‌شود. در مرحله پیش بالینی، طب سوزنی الکتریکی طبق روش وول می‌تواند عوامل ایجاد کننده حاد را تعیین کند. تخمین زده می‌شود که حداقل 70 درصد بیماران که از اختلالاتی رنج می‌برند که با هیچ آسیبی به بافت‌ها، اندام‌ها یا استفاده از روش‌های تشخیصی ارتدکس قابل توضیح نیستند.

اندازه‎گیری‌های ول

درمان یائسگی با PEMF

باید در نظر داشته باشیم که اندازه گیری EAV یک نوع اندازه گیری غیر مستقیم سیستم انرژی است. همچنین باید در نظر داشته باشیم که EAV با تست‌های استاندارد فیزیولوژیکی، پاتولوژیک و بیوشیمیایی سلامت پزشکی یکسان نیست. وقتی وول مردین‌های کبد را اندازه گیری می‌کرد، کبد را به عنوان یک اندام مورد بررسی قرار نداد، بلکه وضعیت انرژی کبد را کنترل کرد. EAV می‌تواند یک شاخص یا یک ابزار غربالگری با کیفیت باشد، اما فیزیولوژی، بیوشیمی یا آسیب شناسی واقعی اندام را بررسی نمی‌کند.

بنابراین، اگر روش EAV فقط یک شاخص نسبی است، پس چه ارزشی دارد؟ این‎که فرض کنیم EAV پارامتر ارزشمندی نیست اشتباه است. هنگامی که یک پزشک مقادیر استاندارد شمارش اجزای  خون را ارزیابی می‌کند، هدف او درک بهتر سلامت سلول‌های بدن است. سلامتی شامل سلامت بافت، اندام‌ها و غدد که همه از سلول‌ها تشکیل شده‌اند، می‌باشد. اما وقتی خون را آزمایش می‌کنیم، هدف ما تنها آزمایش سلول‌ها نیست، بلکه از طریق آزمایش خون می‌‌توانیم به طور غیرمستقیم درک کنیم که در درون بدن چه می‌گذرد. سیستم انرژی نیز عضوی از بدن است و با هر رخدادی  که در بدن ما اتفاق می‌افتد مرتبط است. بنابراین آزمایش سیستم انرژی به ما یک تصویر ارزشمند و غیر تهاجمی از هر اتفاقی که در بدن در حال رخ دادن است، ارائه می‌دهد. اما چگونه می‌توان از آزمایش رسانایی الکتریکی به ارزیابی مفید سیستم انرژی رسید؟ نکات مفیدی وجود دارد که می‌تواند به ما در رسیدن به نتایج مطمئن کمک کند:

  • الکتریسیته از طریق یک مردین جریان می‌یابد.
  • جریان الکتریسیته به سلامت مریدین مربوط می‌شود.

وول اطلاعات زیادی در مورد استفاده از نقاط طب سوزنی برای اهداف تشخیصی منتشر کرده است. تا آن زمان، نقاط طب سوزنی عمدتاً برای درمان استفاده می‌شد. برای مثال او دریافت که بیماران مبتلا به سرطان ریه در نقاط طب سوزنی خاصی که به آن‌ها نقاط ریه گفته می‌شود، علائم غیرطبیعی دیده می‌شود. همچنین در هدایت الکتریکی نقاط طب سوزنی که انرژی ساختارهای اسکلتی عضلانی ملتهب را تامین می‌کنند، تغییراتی مشاهده می‌شود.

این تغییرات مشاهده شده در اندازه‌گیری EAV مرتبط با سرطان ریه اخیراً توسط محققان UCLA (دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس) و USC (دانشگاه کالیفرنیای جنوبی) تأیید شده است.

وول هنگام قرار دادن سوزن در ناحیه پوستی مربوط به نقطه طب سوزنی، با خواندن علامت سوزن روی اهم متری که از آن استفاده می کرد، می‌توانست اطلاعاتی در مورد وضعیت فرد استخراج کند. صرف نظر از اینکه چه کسی اندازه‌گیری را انجام می‌دهد، صرف نظر سن، وزن، جنسیت یا نژاد فرد مورد بررسی، مشاهده عدد 50 بدون تغییر در طول زمان (بدون افت شاخص) نشانه این واقعیت است که آن مردین سالم بوده و از نظر انرژی متعادل است

مفهوم طب سوزنی الکتریکی

 تحریک و التهاب: اندازه‌گیری‌ها در نقاطی که به طور قابل‌توجهی بالاتر از 50 (بیش از 65) هستند، نشان دهنده تحریک بوده و نقاطی که بیش از 75 هستند، نشان‌دهنده التهاب می‌باشد. بافت التهابی متورم می شود. بنابراین مایع بیشتری نسبت به حالت عادی در خود نگه می‌دارد. وجود مایع بیشتر معادل رسانایی الکتریکی بیشتر بافت است. بنابراین، اگر بافتی ملتهب باشد، رسانایی بالاتر خواهد بود.

مفهوم طب سوزنی الکتریکی

اگر از نقطه بالا به پایین یک کاهش مداوم وجود داشته باشد، به این اتفاق افت شاخص  (ID) می‌گویند و نشان دهنده ضعف یا اختلال در بافت است و در این شرایط می‌توان این‌گونه استدلال کرد که مردین از نقطه نظر عملکردی دارای عملکردی ضعیف است.

مفهوم طب سوزنی الکتریکی

هنگامی که شاخص به طور قابل توجهی کمتر از 50 (<40) باشد، مردین دارای انرژی کمی می‌باشد. یک اندام التهابی مزمن مانند سیروز کبدی ممکن است سخت شود. با سخت شدن اندام‌ها، هیدراتاسیون بافت کاهش می‌یابد. بنابراین نمی‌توانند مثل قبل رسانای الکتریکی باشد. در نتیجه شاخص انرژی پایین را نشان می‌دهد.

مفهوم طب سوزنی الکتریکی

مبنای فیزیکی تست EAV

درمان یائسگی با PEMF

فیزیولوژی پشت روش EAV “پاسخ گالوانیکی پوست” (GRS) است که به عنوان “فعالیت الکترودرمال” و “پاسخ سمپاتیک پوست” (SSR) نیز شناخته می‌شود. که یک تست الکتروفیزیولوژیک برای ارزیابی فعالیت سمپاتیکی است. پاسخ سمپاتیک پوست(SSR)، نشان دهنده پتانسیل الکتریکی ایجاد شده در غدد عرقی پوست است.

پاسخ سمپاتیک پوست توسط انواع مختلفی از محرک‌ها، از جمله تحریک الکتریکی یک عصب محیطی، یا تحریک مغناطیسی ستون فقرات، پاسخ الکتریکی پوست با الکترودهای روی کف دست و کف پا ایجاد می‌شود. شکل، تاخیر و دامنه شکل موج را می‌توان آنالیز کرد و از آن برای ارزیابی عملکرد سمپاتیک در تشخیص اختلالات اتونومیک مانند نوروپاتی، سندرم تونل کارپال، بیماری پارکینسون، بیماری هانتینگتون، و اختلال نعوظ استفاده کرد. پاسخ سمپاتیک پوست با استفاده از ابزار الکترومیوگرافی استاندارد، یک تکنیک ساده و واقعی برای ارزیابی پاسخ سمپاتیکی در نظر گرفته می‌شود.

سیستم عصبی سمپاتیک مسئول تنظیم بسیاری از مکانیسم‌های هموستاتیکی در بدن است. فیبرهای سیستم سمپاتیک تقریباً بافت‌های تمام اندام‌ها، سیستم‌ها و همه بافت‌ها را عصب دهی می‌کند. بنابراین، منطقی است که این طور در نظر بگیریم که ارزیابی پاسخ سمپاتیک پوست می‌تواند هموستاز هر اندام، سیستم و نوع بافت مربوطه را منعکس کند. وول اولین کسی بود که مفهوم پاسخ سمپاتیک پوست را با نقاط طب سوزنی مرتبط کرد. ویژگی بیوفیزیکی پاسخ سمپاتیک پوست می‌تواند راهی عالی برای ارزیابی وضعیت عملکردی اندام‌ها و سیستم‌های مربوطه و همچنین سیستم مردین‌ها باشد.

نقاط طب سوزنی و الکتریسیته

درمان یائسگی با PEMF

اسکلت سلولی از طریق اینتگرین واقع در غشای سلولی به ماتریکس خارج سلولی که در آن رشته‌های کلاژن و الاستیک قرار دارند مرتبط می‌شود.
به واسطه میدان‌های الکتریکی سیتوپلاسمی، آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در سیتوپلاسم می‌توانند از طریق اینتگرین به ماتریکس خارج سلولی منتقل شوند و در امتداد مریدین‌ها جریان پیدا کنند. به عبارت دیگر، جفت یون‌های مثبت و منفی (دوقطبی های الکتریکی) توسط اندام‌ها در نقاط مربوطه از طریق مریدین‌ها منتشر می‌شوند.

نظریه دیگر این است که تصور می‌شود اختلاف پتانسیل تولید شده در سیتوپلاسم به عنوان یک باتری عمل می‌کند و اسکلت سلولی، اینتگرین و ماتریکس خارج سلولی را می‌توان به عنوان یک کابل حامل جریان در نظر گرفت. اندام‌های مختلف قطبیت الکتریکی متفاوتی دارند. مشخص شده است که سلول‌های هر اندامی دارای “قطبیت سلولی” هستند.

میدان الکتریکی تولید شده در سیتوپلاسم به دلیل قطبیت سلولی تقریباً در تمام سلول‌های اندام‌ها مانند کبد، ریه‌ها و دستگاه گوارش دارای جهت یکسان می‌باشند. به این معنی که میدان الکتریکی که در سیتوپلاسم ظاهر می‌شود به دلیل قطبیت سلولی مقدار محدودی غیر از صفر (قطب الکتریکی بافت) خواهد داشت. بنابراین اگر میدان الکتریکی تا حدی از داخل سیتوپلاسم به ماتریکس خارج سلولی منتقل شود، الکتریسیته‌ای را ایجاد می‌کند که می‌تواند از طریق مردین‌ها جریان یابد.

به طور خلاصه، جفت یون‌های مثبت و منفی خارج سلولی می‌توانند در امتداد رشته‌های کلاژن و الاستیک ماتریکس خارج سلولی، در نقاط مریدین پخش شوند. و از آنجایی که مریدین‌ها از نظر تشریحی با سطوح بافت همبند مرتبط هستند، اعتقاد بر این است که انرژی چی در طول مریدین‌ها جریان دارد. بنابراین، انرژی چی به عنوان جریانی از دوقطبی‌های الکتریکی در نظر گرفته می‌شود که از سلول‌ها ناشی می‌شود. سلول‌ها می‌توانند با هر یک از چهار مکانیسم اصلی ارتباط برقرار کنند: تماس مستقیم غشایی، واسطه‌های محلی پاراکرین، سیگنال دهی غدد درون ریز و سیناپس عصبی. واکنش از طریق مردین‌ها ممکن است پنجمین مکانیسم ارتباطی بین سلول‌هایی باشد که از هم دور هستند.

مردین‌های وول

درمان یائسگی با PEMF

اگرچه اساس سیستم EAV طب سنتی چینی (TCM) است، اما وول بسیاری از نقاط اندازه گیری اضافی (MPs) و عملکردهای جدیدی را در نقاط از قبل شناخته شده کشف کرد. نقاط اندازه گیری او برای مردین‌های موجود همیشه با نقاط طب سوزنی چینی یکسان نیستند.

مریدین‌های جدید عبارتند از: سیستم لنفاوی، سیستم عصبی، گردش خون، آلرژی، متابولیسم سلولی، مفاصل، بافت فیبری، پوست و بافت چربی. یک مردین‌ EAV در هر طرف هر انگشت دست و هر انگشت پا وجود دارد. بنابراین در مقایسه با 12 مریدین چینی شناخته شده، 20 مردین‌ EAV در هر طرف بدن ایجاد وجود خواهد داشت.

مفهوم طب سوزنی الکتریکی

عملکرد مریدین‌های وول

درمان یائسگی با PEMF

مریدین عروق لنفاوی (LY)

در طب سوزنی کلاسیک تنها یک مردین بر روی انگشت شست دست در مقایسه با انگشت شست پا وجود دارد و آن مریدین ریه است که در سمت زند زیرین انگشت شست قرار دارد. وول نقطه رگ لنفاوی را در سمت مخالف و سمت زند زبرین شست کشف و توصیف کرده است.

این رگ عملکرد لنفاوی اندام‌های مختلف را کنترل می‌کند و بیش از همه وضعیت اندام‌های سر مثل گوش و حلق و بینی (گوش، بینی، گلو) را منعکس می‌کند. تغییرات و انحراف وضعیت مریدین عروق لنفاوی از شرایط طبیعی می‌تواند منعکس کننده بیماری‌هایی در لوزه‌ها، سینوس پارانازال، دندان‌ها، ریه‌ها، مری، حنجره، حلق، قلب، غده تیروئید باشد. 

مریدین ریه  (LU)

 مریدین ریه شامل مریدین‌های کلاسیک چینی می‌شود، اما در سیستم وول نقطه انتهایی مردین در سمت زند زیرین داخلی شست (در طب سوزنی چینی در سمت زند زبرین) قرار دارد. تغییرات و انحرافات مریدین ریه از مقادیر طبیعی، می‌تواند منعکس کننده اختلالات تنفسی یا آسیب در سیاهرگ‌ها و شریان‌های اندام فوقانی باشد.

مردین روده بزرگ (LI)

مکان نقاط EAV بر روی مردین روده بزرگ با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است. تغییرات و انحرافات مریدین روده بزرگ از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده بیماری‌های روده بزرگ، روده کور، کولون سیگموئید، رکتوم، پیوست، لوزه‌ها، سینوس‌های پارانازال، آرنج یا شانه باشد.

مردین‌ عصبی (دژنراسیون) (NE)

مردین دژنراسیون عصبی توسط وول شرح داده شده است. تغییرات و انحرافات این مریدین از مقادیر طبیعی، می‌تواند نشان دهنده آسیب در بخش‌های مختلف سیستم عصبی مرکزی یا محیطی مانند بیماری‌های انحطاط اولیه، بیماری‌های التهابی سیستم عصبی و نتایج حاصل از آن‌ها و ناهنجاری رشد مغز باشد.

مردین‌ گردش خون (CL)

مکان نقاط EAV بر روی مردین گردش خون با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است. تغییرات و انحرافات مردین گردش خون از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده آسیب درسیستم گردش خون (شریان‌ها، رگ‌ها، عروق لنفاوی) باشد و همچنین ممکن است با بیماری‌های آرنج و شانه در ارتباط باشد.

مردین‌ گردش خون (CL)

مکان نقاط EAV بر روی مردین گردش خون با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است. تغییرات و انحرافات مردین گردش خون از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده آسیب درسیستم گردش خون (شریان‌ها، رگ‌ها، عروق لنفاوی) باشد و همچنین ممکن است با بیماری‌های آرنج و شانه در ارتباط باشد.

مردین‌ آلرژی (AL)

این مردین توسط وول توصیف شده است. تغییرات و انحرافات مردین آلرژی از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده فرآیندهای آلرژیک در قسمت‌های مختلف بدن انسان و آترواسکلروز باشد.

مردین متابولیسم سلولی (OR)

 

مردین متابولیسم سلولی توسط وول شرح داده شده است. نقاط اندازه گیری با مکان‌های آناتومیکی اندام‌های تحت تأثیر هدف مطابقت دارند.

مردین اندوکرین (گرم کننده سه‌گانه) (TW)

 

مکان نقاط EAV بر روی مردین اندوکرین با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی در مردین گرم کننده سه گانه یکسان است. تغییرات و انحرافات مردین اندوکرین از مقادیر طبیعی می‌تواند آسیب در غدد درون ریز را منعکس کند (تیروئید، پاراتیروئید، لوزالمعده، پستان، غدد جنسی، هیپوفیز، اپیفیز، غدد فوق کلیوی).

مردین قلب (HE)

 

مکان نقاط EAV بر روی مردین قلب با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است. تغییرات و انحرافات مردین قلب از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده بیماری‌های قلبی باشد. از جمله: دریچه قلب ، میوکارد، اندوکارد، پریکارد، سیستم هدایت قلب.

مردین روده کوچک (SI)

 

مکان نقاط EAV بر روی مردین روده کوچک با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است. تغییرات و انحرافات مردین روده کوچک از مقادیر طبیعی، می تواند منعکس کننده آسیب در اثنی عشر، روده کوچک، قسمت گردن رحم نخاعی، آدنوهیپوفیز، عصب دهلیزی هلزونی، لاله گوش و مجرای آکوستیک باشد.

مردین طحال-لوزوالمعده (PA-SP)

مکان نقاط EAV بر روی مردین طحال-لوزوالمعده با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است.

 

تغییرات و انحرافات مردین طحال-لوزوالمعده از مقادیر طبیعی، می تواند آسیب در غده لوزالمعده را منعکس کند (اندازه گیری این مردین اطلاعاتی در مورد پروتئین، متابولیسم کربوهیدرات، تبادل لیپیدها و تخمک‌هایی که این نوع متابولیسم را ایجاد می‌کنند، در اختیار قرار می‌دهد)، از طحال (فعالیت نرمه قرمز و سفید تعیین می‌شود) ، مفاصل مچ پا و لگن ، غدد لنفاوی خون و قفسه سینه و شکم.

مردین کبد (LV)

مکان نقاط EAV بر روی مردین کبد با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است.

 

تغییرات و انحرافات مردین کبد از مقادیر طبیعی می‌تواند آسیب در کبد (هپاتیت مزمن، سیروز، کبد چرب)، رگ‌های اندام‌های تحتانی، مفاصل زانو و غدد جنسی را منعکس کند.

مردین مفاصل  (JO)

 

مردین مفاصل توسط وول شرح داده شده است. تغییرات و انحرافات مردین مفاصل از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده آسیب در مفاصل باشد.

مردین معده (ST)

مکان نقاط EAV بر روی مردین معده با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است.

 

تغییرات و انحرافات مردین معده از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده آسیب در معده، تیروئید، پاراتیروئید، غدد جنسی، مفصل مچ پا، مفصل زانو، شریان‌های اندام‌های تحتانی، لوزه‌های زبانی و پالاتین باشد.

مردین تنزل باف فیبروئیدی (FL)

 

نقاط EAV غیر کلاسیک توصیف شده توسط وول می‌باشد. تغییرات مقدار FL از مقادیر طبیعی منعکی دهنده این باشد که سلول‌های اندام‌های خاص در قسمت های مختلف بدن با بافت همبند شده‌اند و همچنین وجود پولیپ یا پاپیلوما باشد.

مردین پوست (SK)

 

مردین پوست توسط وول توصیف شده است. تغییرات و انحرافات مردین پوست از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده آسیب در پوست باشد (التهاب، آلرژی، زخم).

مردین بافت چربی (FA)

 

مردین بافت چربی توسط وول شرح داده شده است. تغییرات و انحرافات مردین پوست از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده تغییرات پاتولوژیک یا تخریب تبادل لیپیدها باشد (انحطاط چربی اندام‌ها، اختلال تبادل لیپیدها در نتیجه بیماری‌های غدد درون ریز، به ویژه در بیماری‌های غده تیروئید یا مثانه).

مردین کیسه صفرا (GB)

مکان نقاط EAV بر روی مردین کیسه صفرا با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است.

 

تغییرات و انحرافات مردین کیسه صفرا از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده آسیب در سیستم مثانه و سیستم صفراوی، مغز، مفاصل اندام تحتانی، مفاصل مچ پا یا لگن، قسمت‌های مختلف مغز، عصب سه قلو و چشم باشد.

مردین کلیه (KI)

مکان نقاط EAV بر روی مردین کلیه با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است.

 

اما اولین نقطه مردین EAV در فرآیند استیلوئید انگشت پنجم قرار دارد و نه روی کف پا. تغییرات و انحرافات مردین کلیه از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده آسیب کلیه، مجرای ادرار، رکتوم، مفصل استرنوکلاویکولار باشد.

 مریدین مثانه (UB)

 

مکان نقاط EAV بر روی مردین مثانه با نقاط طب سوزنی در مردین کلاسیک چینی یکسان است. تغییرات و انحرافات مردین مثانه از مقادیر طبیعی می‌تواند منعکس کننده آسیب دستگاه ادراری تناسلی، مفاصل مچ پا و زانو، ستون فقرات و ساختارهای مختلف مغز باشد.

عنوان کتاب: حقیقت بیورزونانس  Bioresonance the Truth

نویسنده: وانیس آناگنوستوپولوس loannis Anagnostopoulos

مترجم: دکتر مهتاب جهان شاه طلب

منابع: 

Ahn A.C., Park M., Shaw J.R., McManus C.A.,
Kaptchuk T.J., Langevin H.M. (2010). Electrical impedance of acupuncture
meridians: the relevance of subcutaneous collagenous bands. PLoS One. 5, 7
e11907.

Delinick, A.N. (2001). Homeotherapeutics, A
Scientific Handbook of Homeopathic Medicine. (2nd ed.) B. Jain Publishers.

Fehrenbach H. (1988). Die Electroakupunkur
nach Voll. Erfahrungsheilkunde. 37(4): 233-337

Galway.
A.D. (2012). Meridian Stress Assessment. Thesis (M. Nurs.), College of Nursing,
Washington State University. http://hdl.handle.net/2376/4017

Gatenby
R.A., Frieden BR. (2010). Coulomb interactions between cytoplasmic electric
fields and phosphorylated messenger proteins optimize information flow in
cells. PLoS One 5, 8, e12084

Hong,
H. (2016). Electrodermal Measurement of Acupuncture Points May Be a Diagnostic
Tool! for Respiratory Conditions: A Retrospective Chart Review. Medical
Acupuncture. 28. 10.1089/acu.2016.1177.

2 پاسخ

  1. بسیار وبگاه وزین با مطالب ارزنده و نابی دارید. خدا قوت به همه اعضای تیم موج تا ماده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست

دستگاه بیوفیلیا لوتوس که از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های بیورزونانسی هستند، قادر به اسکن ارگان های مختلف بدن، تشخیص و درمان بیماری ها می باشند.

دستگاه پیشرفته لوتوس NLS به عنوان جدیدترین دستگاه بیورزونانسی قادر به آنالیز فرکانس و ارتعاشات اندام های مختلف در حد سلول و حتی کروموزوم ها می باشد .

درخواست مشاوره آنی

فرم مشاوره هوشمند ما با قابلیت تعیین زمان و نوع تماس میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب به شما کمک کند، پس از تکمیل فرم توسط شما ، کارشناس مربوطه ، در زمان تعیین شده و از راه ارتباطی انتخاب شده با شما تماس خواهد گرفت.

مشاوره هوشمند

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام و نام خانوادگی
روش ارتباطی
شماره تماس
تاریخ تماس
YYYY slash MM slash DD
ساعت تماس(ضروری)
ساعت تماس
:
موضوع درخواست مشاوره

× سوالی دارید؟