جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شبکه موج تا ماده

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اسکالر اسپوکی 2 چیست؟

اولین دستگاه اسکالری است که می تواند با سه روش مختلف امواج اسکالر شفابخش را منتقل کند. این سه روش مختلف عبارتند از اسکالر خالص، اسکالر مولکولی و اسکالر رایف. کاربر تشخیص می دهد که کدام یک از این روشها به بهترین وجه با نیازهای بیمار مطابقت دارد.

Spooky2 Scalar از دو کیس سیاه تشکیل شده است. یکی فرستنده و دیگری گیرنده نام دارد. پس از اینکه فرستنده روشن و تنظیم شد، اگر فردی بین درب دو کیس قرار گیرند، امواج اسکالر حیات‌بخش را دریافت می‌کند. درمان اسکالر به همین سادگی می باشد.

فرستنده Spooky2 Scalar نه تنها انرژی را منتقل می کند، بلکه از اتر نیز انرژی می گیرد. امواج اسکالر امواج الکترومغناطیسی نیستند. اگر این جزئی از امواج الکترومغناطیس بودند، با طی کردن مسافت قدرت خود را از دست می دادند. اما چون این امواج از نوع میدان‌های اسکالر هستند، با طی کردن مسافت قدرت آن‌ها افزایش می یابد، زیرا این میدان از اتر انرژی می‌گیرد.

دستگاه اسکالر اسپوکی2

” با توجه به نیازهایتان می توانید یکی از روش ها را که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد، انتخاب کنید. “

اکثر دستگاه های به اصطلاح اسکالر از اثر دارونما استفاده می کنند. میدان های تولید شده توسط اسکالر اسپوکی2 قوی هستند. از مدارهای آنالوگ برای اطمینان از یک سیگنال خالص استفاده می شود و سیگنال می تواند مولکولی یا با استفاده از فرکانس های پایین یا بالا تنظیم شود. فرستنده اسکالر اسپوکی نه تنها انرژی را منتقل میکنند، بلکه انرژی را از ether نیز می گیرد. امواج اسکالر امواج الکترومغناطیسی نیست.

اگر موج بود، در طول مسافت قدرت خود را از دست می داد. اما چون میدانِ اسکالر است، قدرت افزایش می یابد، زیرا میدان از ether انرژی می گیرد. وقتی اسکالر اسپوکی در حال اجرا است، نمی توانید اتفاقات زیادی را مشاهده کنید. قادر هستید چراغ تنظیم را فشار دهید و آن را مشاهده کنید که روشن می شود و جریان انرژی بین فرستنده و گیرنده را نشان می دهد. شما می توانید با قرار دادن یک لامپ فلورسنت روی سیم پیچ خروجی، علامتی از این تبادل انرژی را ببینید، لامپ شروع به تابش خواهد کرد.

تاریخچه امواج اسکالر

کشف نظری امواج اسکالر را می توان به یک دانشمند اسکاتلندی جیمز کلرک ماکسول (13 ژوئن 1831 – 5 نوامبر 1879) نسبت داد. با این حال، پنجاه سال دیگر پس از کشف ماکسول طول کشید تا وجود امواج اسکالر توسط نیکولا تسلا نشان داده شود. او بیشتر عمر خود را صرف مطالعه و نظریه‌پردازی در مورد انرژی اسکالر در تمام اشکال و کاربردهای بالقوه آن کرد.

تسلا بدون استفاده از سیم انرژی امواج اسکالر را مهار کرد و این انرژی را انرژی ایستاده یا امواج جهانی نامید. بعدها، آلبرت اینشتین نیز وجود امواج اسکالر را تصدیق کرد که در نهایت منجر به توسعه فیزیک کوانتومی شد. علاوه بر این، امواج اسکالر ویژگی خاصی را ارائه می‌کنند. این امواج همچنین قادر به انتقال اطلاعات هستند. این اطلاعات می تواند از یک ماده شفابخش کسب شده باشد.

در سال‌های بعد، چندین محقق از جمله آندریا پوهاریچ آزمایش‌هایی را برای تعیین اثرات انرژی اسکالر بر بدن انسان انجام دادند. Puharich نتیجه گرفت که این انرژی می تواند سیستم غدد درون ریز و ایمنی را تقویت کند. محقق دیگری تحت عنوان دکتر گلن راین، مشاهده کرد که انرژی اسکالر رشد گلبول های سفید را نیز بهبود می بخشد. این آزمایش ها و مطالعات ثابت کردند که این انرژی پتانسیل بهبود پاسخ های ایمنی را در انسان دارند.

اين امواج زماني توليد مي‌شوند که دو موج الکترومغناطيس با فرکانس يکسان و فاز مقابل يکديگر، يکديگر را حذف کنند. هدف دقيقاً حذف اين امواج نيست بلکه تبديل انرژي به يک موج اسکالر است. با پيچيدن سيم‌هاي الکتريکي به شکل Mobius Coil مي‌توان اين امواج را توليد کرد.

در واقع زماني که يک جريان الکتريکي در جهت‌هاي مخالف از سيم عبور مي‌کند، ميدان‌هاي الکترومغناطيسي مخالف در دو سيم ايجاد مي‌شود که يکديگر را خنثي مي‌کنند و موج اسکالر ايجاد مي‌شود.

در بدن انسان، آنتن‌هاي DNA در ميتوکندري به شکل سوپرکويل هايي فرض مي‌شوند. اين سوپرکويل هاي DNA شبيه Mobius Coil ها به نظر مي‌رسند. اين Mobius سوپرکويل‌هاي DNA قادر به توليد امواج اسکالر هستند. بيشتر سلول‌هاي بدن هزاران مورد از اين سوپرکويل‌ها را دارند که در سراسر سلول و کل بدن امواج اسکالر ايجاد مي‌کنند.

يک نوع ديگر از کويل‌هاي Mobius در سيستم عروقي وجود دارد. جريان مداوم خون از طريق سيستم شرياني که در کنار سيستم وريدي اما در جهت مخالف يکديگر قرار دارد، داراي خاصيت کويل Mobius هستند. گردش خون در بدن به کويل Mobius شباهت دارد.

در کويل Mobius عروقي زير مجموعه‌هاي بزرگ مويرگي وجود دارد. اين شبکه‌هاي بزرگ مويرگي با ارگان‌هاي بدن و غدد درون ريز در ارتباط هستند. دانشمندان براي اهداف درماني ژنراتورهای توليد موج اسکالر را ايجاد کرده‌اند و نيز تأييد کرده‌اند که يک ميدان اسکالر مي‌تواند رشد سلولی بيست برابري را در سلول‌هاي سيستم ايمني تحريک کند.
امواج الکترومغناطیسی، امواجی عرضی بوده در امتداد یک محور در جهت مشخصی نوسان کرده و عمود بر جهت انتشار به سمت بالا و پایین حرکت می کنند. با این حال، امواج اسکالر در امتداد یک محور منتشر نمی شوند یا جهتی ندارند.

طبق تعریف امواج اسکالر، دو موج الکترومغناطیسی مساوی، با فرکانس یکسان که مخالف یکدیگر هستند، امواج اسکالر (همچنین به عنوان امواج طولی شناخته می‌شوند) را تشکیل می‌دهند. هنگامی که دو فرکانس از جهات متضاد به هم می رسند، یکدیگر را خنثی می کنند و انرژی استاتیکی را ایجاد می کنند. این انرژی ساکن امواج اسکالر می‌تواند بدون تلفات، انرژی را منتقل کنند و در طول زمان یا مسافت از بین نمی‌رود، اما امواج نور یا امواج صوتی در طول زمان و مسافت تحلیل می‌روند. انرژی اسکالر می تواند اطلاعات را حمل کند و این اطلاعات می تواند برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

این امواج غیر خطی از طریق شبکه‌های کریستالی شبکه‌های کلاژن پیچیده در سراسر بدن پخش می‌شوند. امواج اسکالر به افزایش سطح انرژی پیوندهای هیدروژن در بدن کمک می کند. این موضوع مهم است زیرا پیوندهای هیدروژنی برای اکوسیستم بدن ما بسیار مهم هستند چرا که دو رشته DNA را در کنار هم نگه می دارند.

نحوه اعمال فیلدهای اسکالر چگونه است؟

اسکالر اسپوکی 2
  • اسکالر خالص

 این ساده ترین راه برای استفاده از انرژی تعادلی اسکالر است زیرا نیازی به انجام هیچ کار خاصی نیست. اسکالر اسپوکی2 را تنظیم کنید، سپس بین فرستنده و گیرنده بنشینید یا دراز بکشید. انرژی اسکالر خالص بین درپوش ها جریان می یابد.

 

  • اسکالر مولکولی

قرار دادن یک ماده روی سیم پیچ ورودی می تواند سیگنال اسکالر را بیشتر تقویت کند. مولکول های داخل نمونه، سیگنال بین درب ها را تغییر می دهند و اثر درمانی ماده شیمیایی را دریافت می کنید. این ماده می تواند اسانس یا دارو باشد. به عنوان مثال، روغن نعناع را روی سیم پیچ ورودی قرار دهید تا فوایدی را که روغن نعناع ایجاد می کند، دریافت کنید.

اسکالر اسپوکی 2
اسکالر اسپوکی 2
    • اسکالر رایف

    سومین راه برای بهبود امواج اسکالر استفاده از مدولاسیون (فرکانس های) رایف است. این روش اکتشافات رویال رایف را با نیکولا تسلا ترکیب می کند. رویال رایف دریافت که پاتوژن ها به فرکانس خاصی پاسخ می دهند. اسکالر اسپوکی 2 می تواند این فرکانسها را با استفاده از امواج متعادل کننده انرژی اسکالر، اعمال کند. فقط اسکالر اسپوکی2 می‌تواند فرکانس‌های اصلی رویال رایف را تنظیم کند و آن را به پیشرفته‌ترین ماشین رایف جهان تبدیل کند.

    پس از تنظیم اسکالر اسپوکی2، یک ژنراتور اسپوکی2 را به Generator متصل کنید. در حالی که برنامه ها در حال اجرا هستند، بین فرستنده و گیرنده بنشینید. اسکالر اسپوکی 2، هر فرکانس را از پایگاه داده عظیم Spooky2 می پذیرد.

درمان بیماری های وخیم با اسکالر اسپوکی 2

دو روش مدولاسیون را می توان به طور همزمان برای بهبود و اثربخشیِ بیشترِ متعادل سازی انرژی مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، برای کمک به بیماری وخیم، می‌توانید اسانس‌های کندر، نعناع فلفلی، اسطوخودوس، گل مغربی و مرکبات را روی سیم پیچ ورودی قرار دهید و برنامه‌های کشتار (عوامل بیماریزا) را روی ژنراتور اسپوکی2، اجرا کنید. افراد مبتلا به بیماری وخیم ممکن است یک داروی شیمی درمانی را در یک ظرف شیشه ای که ادرار یا خونشان را نگه می دارد، قرار دهند و ظرف را روی سیم پیچ ورودی بگذارند.

مشخصات اسکالر اسپوکی 2

اسکالر اسپوکی2 به گونه ای طراحی شده است که قابل حمل، جمع و جور و قدرتمند باشد. فرستنده دارای یک ژنراتورِ فرکانس داخلی است که EMFهای منظم (میدان های الکترومغناطیسی) را از طریق کابل رابط به گیرنده می رساند. گیرنده این انرژی را به انرژی اسکالر تبدیل می کند که از طریق درپوش ها به فرستنده باز می گردد.

اندازه فرستنده

  170 mm (H) × 360 (W) × 290 (D)

اندازه گیرنده

 170 mm (H) × 360 (W) × 290 (D)

کابل رابط

13 فوت (14 متر)

آداپتور برق

VDC 12 ، 2A (2 آمپر ، VDC12)

محدوده فرکانس

1.00 مگاهرتز – 8.00 مگاهرتز

حداکثر جریان ورودی

0.6 آمپر

اندازه مرحله تغییر فرکانس

50 کیلوهرتز

وزن

11 کیلوگرم

جریان اسکالر

30 میلی آمپر

هدیه رایگان

کابل BNC

دستگاه اسپوکی 2 به عنوان پیشرفته ترین ماشین رایف، می تواند در درمان بیماری ها با کشتن عوامل بیماری زا و دفع سموم از بدن و همچنین با متعادل کردن انرژی، به سلامت بشر کمک کند. تجهیزات و وسایل این دستگاه مرتب به روز رسانی شده و دارای ضمانت و پشتیبانی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا دریافت مشاوره از متخصصین ما، میتوانید با ما تماس بگیرید!

فهرست

دستگاه بیوفیلیا لوتوس که از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های بیورزونانسی هستند، قادر به اسکن ارگان های مختلف بدن، تشخیص و درمان بیماری ها می باشند.

دستگاه پیشرفته لوتوس NLS به عنوان جدیدترین دستگاه بیورزونانسی قادر به آنالیز فرکانس و ارتعاشات اندام های مختلف در حد سلول و حتی کروموزوم ها می باشد .

درخواست مشاوره آنی

فرم مشاوره هوشمند ما با قابلیت تعیین زمان و نوع تماس میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب به شما کمک کند، پس از تکمیل فرم توسط شما ، کارشناس مربوطه ، در زمان تعیین شده و از راه ارتباطی انتخاب شده با شما تماس خواهد گرفت.

مشاوره هوشمند

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام و نام خانوادگی
روش ارتباطی
شماره تماس
تاریخ تماس
YYYY slash MM slash DD
ساعت تماس(ضروری)
ساعت تماس
:
موضوع درخواست مشاوره

× سوالی دارید؟

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/wtomir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/wtomir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420