جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شبکه موج تا ماده

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شبکه هارتمن، کری و بنکر

شبکه هارتمن، کری و بنکر

شبکه هارتمن، کری و بنکر زمین ما مانند موجود زنده‌ای است که کانال‌های انرژی درون آن وجود دارد. مثل بدن انسان که از رگ‌های خونی برای خونرسانی به اعضا و اندام‌ها استفاده می‌کند، کانال‌های انرژی نیز امواج الکترومغناطیسی را جا به جا می‌کنند. این کانال‌ها به دلیل وجود میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد می‌شوند. میدان […]

تاثیر احساسات بر سلامت بدن

تاثیر احساسات بر سلامت بدن

تاثیر احساسات بر سلامت بدن، آیا احساسات ما بر بدنمان تاثیر دارند؟ در گذشته تصور بر این بود که احساسات و تفکرات تنها به مغز ما مرتبط هستند و به بدن فیزیکی ما ارتباطی ندارند. اما امروزه ما شاهد تاثیرات احساسات و شرایط روحی خاص مانند استرس و اضطراب و یا خوشحالی بر حالت فیزیکی […]

درخواست مشاوره آنی

فرم مشاوره هوشمند ما با قابلیت تعیین زمان و نوع تماس میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب به شما کمک کند، پس از تکمیل فرم توسط شما ، کارشناس مربوطه ، در زمان تعیین شده و از راه ارتباطی انتخاب شده با شما تماس خواهد گرفت.

مشاوره هوشمند

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام و نام خانوادگی
روش ارتباطی
شماره تماس
تاریخ تماس
YYYY slash MM slash DD
ساعت تماس(ضروری)
ساعت تماس
:
موضوع درخواست مشاوره

× سوالی دارید؟