جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شبکه موج تا ماده

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
کاربرد درمانی میدان‌ها و فرکانس‌ها

کاربرد درمانی میدان‌ها و فرکانس‌ها

درمان یائسگی با PEMF

کاربرد درمانی میدان‌ها و فرکانس‌ها

درمان یائسگی با PEMF

موجودات زنده و میدان‌های الکترومغناطیسی

بسیاری از میدان‌های مغناطیسی پالسی مورد استفاده در دستگاه‌های بیو الکترومغناطیسی فقط برای مدت کوتاهی دارای ریتم روشن هستند. اما این دوره کوتاه به اندازه کافی طولانی است که حرکت را در بدن ایجاد کند. حرکت تابش الکترومغناطیسی در بدن منجر به انتقال یون، افزایش جریان خون و لنف می‌شود. می‌توان از امواج الکترومغناطیسی برای اهداف تشخیصی و درمانی استفاده کرد زیرا عملکرد همه موجودات زنده بر پایه انرژی است. اکثر مطالعات به اشتباه بدن را تنها به عنوان موجودی مکانیکی و بیوشیمیایی در نظر گرفته‌اند. هر سلول در بدن فرستنده و گیرنده اطلاعات الکترومغناطیسی است.

در ادامه نمونه‌هایی از نحوه تولید و واکنش انسان‌ها، حیوانات و گیاهان به میدان‌های الکترومغناطیسی بیان شده است:

در طول مهاجرت پروانه‌ها، ملخ‌ها و حتی پرندگان کور کاملاً مسیر خود را پیدا می‌کنند. سمندرها و لاک پشت‌ها نیز از میدان‌های مغناطیسی برای مسیریابی استفاده می‌کنند. اکنون می‌دانیم که مگنتیت * در بافت‌ها و مغز حشرات، پرندگان، خزندگان و دوزیستان یافت می‌شود.

بسیاری از گونه‌های ماهی به دلیل میدان‌های مغناطیسی ایجاد شده توسط مگنتیت در بدنشان، می‌توانند در شکل‌های سازمان‌یافته یکدیگر را دنبال کنند. سبیل‌ سگ‌ها، گربه‌ها و سایر حیوانات به دلیل حساسیت به میدان های الکترومغناطیسی به عنوان آنتن شناخته می‌شوند. در گیاهان، نوک تیز برگ‌ها، سوزن‌های کاج و تیغه‌های برخی از علف‌ها به عنوان آنتن الکتریسیته عمل می‌کنند!

ماهی‌ها، دلفین‌ها و نهنگ‌ها از میدان‌های مغناطیسی زمین و سونار برای ناوبری و ارتباطات استفاده می‌کنند. رفتار برخی از حیوانات مدت‌هاست که برای پیش‌بینی زلزله استفاده می‌شود. پرندگان در زمان نامناسب روز چهچهه می‌زنند، گربه‌های مادر بچه گربه‌های خود را حرکت می‌دهند، مارها به دنبال سرپناه می‌گردند.

استیو هالتیوانگر در مقاله‌اش تحت عنوان “ویژگی‌های الکتریکی سلول‌های سرطانی” ، چگونگی عملکرد بدن تا حدی به عنوان یک مدار الکتریکی زنده را توضیح می‌دهد:

سلول‌های بدن از ماده تشکیل شده‌اند. خود ماده از اتم‌هایی تشکیل شده است که مخلوطی از الکترون‌های با بار منفی، پروتون‌های با بار مثبت و نوترون‌های خنثی هستند. در تجهیزات الکتریکی حامل‌های بار الکتریکی الکترون‌ها هستند. در بدن الکتریسیته توسط تعدادی از حامل‌های متحرک بار و همچنین الکترون ها حمل می‌شود.” 

اگرچه بسیاری از مقامات استدلال می‌کنند که الکتریسیته در بدن فقط توسط یون‌های باردار حمل می‌شود، رابرت او. بکر و دیگران نشان داده‌اند که نیمه رسانایی الکترون در پلیمرهای بیولوژیکی نیز انجام می‌شود.

حامل‌های بار اصلی در بدن موجودات زیستی الکترون‌های با بار منفی، پروتون‌های هیدروژن با بار مثبت، یون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم با بار مثبت و آنیون‌هایی با بار منفی به‌ویژه یون‌های فسفات هستند. کار Mae Wan Ho و Fritz Popp نشان می‌دهد که سلول‌ها و بافت‌ها نیز توسط فوتون‌ها و تابش‌های الکترومغناطیسی هدایت می‌شوند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند.

بدن از غشای سلولی بیرونی و یون‌های معدنی با بار مثبت که در غلظت‌های مختلف در هر طرف غشای سلولی نگهداری می‌شوند استفاده می‌کند تا پتانسیل غشای سلولی (اختلاف ولتاژ در سراسر غشاء) و میدان الکتریکی قوی در اطراف غشای سلولی ایجاد کنند. این میدان الکتریکی منبع انرژی لازم را برای تعداد قابل توجهی از فعالیت‌های سلولی از جمله حمل و نقل غشایی، و تولید تکانه‌های الکتریکی در مغز، اعصاب، قلب و ماهیچه‌ها در دسترس قرار می‌دهد. ذخیره بار الکتریکی در غشا و ایجاد میدان الکتریکی عملکردی مشابه باتری ایجاد می‌کند.

در نتیجه نیمه هادی کریستال مایع پروتئین‌های اسکلت سلولی می‌توانند به نوعی به این میدان متصل شوند و به ساختارهای سلولی مانند مواد ژنتیکی انرژی بدهند. پتانسیل ولتاژ در سراسر غشاء میدان الکتریکی شگفت‌انگیز و قدرتمندی را ایجاد می‌کند .

بدن از غشای میتوکندری و یون‌های هیدروژن با بار مثبت برای ایجاد پتانسیل غشایی قوی در سراسر غشاء میتوکندری استفاده می‌کند. با استفاده از عملکرد زنجیره انتقال الکترون یون‌های هیدروژن با غلظت بالایی در از خارج از غشای میتوکندری نگه داشته می‌شوند. این اختلاف غلظت پتانسیل غشایی در حدود 40000000 ولت در متر در میتوکندری ایجاد می‌کند. جریان الکتریسیته که از نوع پروتون است در سراسر غشای داخلی میتوکندری برای نیرو دادن به موتور مولکولی به نام ATP سنتاز استفاده می‌شود که آنیون‌های فسفات با بار منفی را روی ADP بارگزاری کرده و در نتیجه ATP تولید می‌کند.

ADP، ATP و سایر مولکول‌هایی که حامل فسفات هستند، مولکول‌های الکتروشیمیایی محسوب می‌شوند که بارهای فسفات را بین سایر مولکول‌های سلولی مبادله می‌کنند. بدن با انتقال بار از الکتریسیته فسفات برای فعال و غیرفعال کردن آنزیم‌های بدن استفاده می‌کند، که باعث می‌شود این آنزیم‌ها حالت‌های ساختاری مختلف به خود گرفته و بین حالت‌های فعال و غیر فعال سوئیچ کنند. بنابراین آنزیم‌ها و پروتئین‌های دیگری مانند پروتئین‌های اسکلت سلولی ممکن است به عنوان سوئیچ‌های الکتریکی عمل کنند.

عملکرد الکترونیکی ماتریکس خارج سلولی

درمان یائسگی با PEMF

به گفته جیمز اوشمن، سیستم های ارتباطی موجودات زنده از طریق دو زبان شیمیایی و انرژی صورت می‌گیرد. ارتباطات شیمیایی در بدن عمدتا از طریق سیستم گردش خون انجام می‌شود. طبق نمونه‌های پزشکی غربی ارتباط انرژی در بدن، تقریباً منحصراً در سیستم عصبی انجام می‌شود.

این سیستم از طریق زنجیره‌ای از کریستال مایع پروتئین‌های پلیمری ارتباطات را برقرار می‌کند. از طریق این زنجیره‌ است که اطلاعات در سیستم‌های بیولوژیکی از طریق میدان‌های الکتریکی DC درون‌زا، میدان‌های مغناطیسی مرتبط با آ‌ن‌ها حمل می‌شود و گسیل فوتون بسیار ضعیف حمل می‌شود.

این زنجیره اتصالات کریستال مایع به الکترون‌ها و فوتون‌ها اجازه می‌دهد تا به داخل و خارج سلول‌ها حرکت کنند. به نظر من رشته‌های اسکلت سلولی به عنوان نیمه هادی های الکترونیکی و کابل‌های فیبر نوری عمل می‌کنند که جریان اطلاعات را هم در داخل سلول و هم با سلول‌های دیگر ادغام می‌کنند. این زنجیره، موجود زنده را قادر می‌سازد تا به عنوان یک هولوگرام بیولوژیکی عمل کند.

درمان با میدان الکترومغناطیسی

درمان یائسگی با PEMF

سلول‌ها در صورت رعایت معیارهای خاص توانایی این را دارند که به یک محرک الکترومغناطیسی کم پاسخ مثبت دهند.
• محرک باید در ناحیه صحیح طیف الکترومغناطیسی باشد.
• باید فرکانس دقیق یا ترکیب فرکانسی مشخصی داشته باشد.
• باید ولوم صحیحی داشته باشد
• باید شکل موج صحیح داشته باشد
• باید به شکل مقادیر صحیح تجویز شود
• و باید دقیقاً مکان مورد نظر را هدف قرار دهد

در پزشکی بیوالکترومغناطیسی، پاسخ سلول‌های زنده به تشعشعات الکترومغناطیسی مفید به عنوان “جفت القایی” شناخته می‌شود. به محض اینکه میدان های الکترومغناطیسی داخل سلول در معرض تابش الکترومغناطیسی قرار می‌گیرند، شروع به حرکت می‌کنند. همراه با این فرآیند فعال، پاسخ های بیوشیمیایی مربوطه نیز فعال می‌شوند. جفت القایی در تعداد زیادی از دستگاه‌های پزشکی بیوالکتریک موثر استفاده می‌شود.

درمان‌ بیوالکتروپزشکی ممکن است از بخش‌های زیادی از طیف الکترومغناطیسی استفاده کند: جریان الکتریکی، مغناطیس، الکترومغناطیس، نور مرئی، مادون قرمز دور (FIR)، اشعه ماوراء بنفش (UV) و گرما (به شکل طول موج‌های IR خاص). درمان‌های فرکانسی می‌توانند انرژی سلولی را افزایش دهند، رسانایی غشا را نرمال کنند، استرس اکسیداتیو را کاهش دهند، میزان مواد شیمیایی التهابی در خون را کاهش دهند و عملکرد ایمنی را تقویت کنند.

عنوان کتاب: حقیقت بیورزونانس Bioresonance the Truth
نویسنده: وانیس آناگنوستوپولوس loannis Anagnostopoulos
مترجم: دکتر مهتاب جهان شاه طلب

References
Avdikos,A., Karkabounas,S., Metsios,A., Kostoula,O., Havelas, K., Binolis,J., Verginadis,|., Hadziavazis,G., Simos,]., Evangelou,A.. Anticancer effects on leiomyosarcoma — bearing Wistar rats after electromagnetic radiation of resonant radiofrequencies. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 2007; 10(2): 95 — 101.

Brun, U. (2002). You and your health. Methods of healing the body — soul — mind. Verlag, CH-3600 Thun; ISBN 3-0344-0092-6.

Duarte, M. L., Pereira, M. (2006). Vision Influence on Whole-Body Human Vibration Comfort Levels. Shock and Vibration. 13. 367- 377. 10.1155/2006/950682.

Haltiwanger, S. (2006). The Electrical Properties of Cancer Cells. www. royalrife.com/haltiwanger1.pdf.
Hinz B. (2006). Masters and servants of the force: The role of matrix adhesions in myofibroblast force perception and transmission. Eur J Cell Biol. 85:175-181. [PubMed] [Google Scholar]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست

دستگاه بیوفیلیا لوتوس که از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های بیورزونانسی هستند، قادر به اسکن ارگان های مختلف بدن، تشخیص و درمان بیماری ها می باشند.

دستگاه پیشرفته لوتوس NLS به عنوان جدیدترین دستگاه بیورزونانسی قادر به آنالیز فرکانس و ارتعاشات اندام های مختلف در حد سلول و حتی کروموزوم ها می باشد .

درخواست مشاوره آنی

فرم مشاوره هوشمند ما با قابلیت تعیین زمان و نوع تماس میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب به شما کمک کند، پس از تکمیل فرم توسط شما ، کارشناس مربوطه ، در زمان تعیین شده و از راه ارتباطی انتخاب شده با شما تماس خواهد گرفت.

مشاوره هوشمند

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام و نام خانوادگی
روش ارتباطی
شماره تماس
تاریخ تماس
YYYY slash MM slash DD
ساعت تماس(ضروری)
ساعت تماس
:
موضوع درخواست مشاوره

× سوالی دارید؟